Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Gdańsku działa w strukturach Biura Geodety Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kontakt:

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej w Gdańsku
ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk
tel. 58 32 68 607
fax. 58 32 68 603
e-mail: wodgik@pomorskie.eu

Mapka wskazująca lokalizację

INFORMACJA:
Uwaga: od dnia 31 lipca 2020 roku obowiązuje nowy formularz zamówienia wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1322)

UWAGA:
Korespondencja powinna być kierowana na adres kancelarii głównej urzędu:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Godziny pracy: Poniedziałek – Piątek 7.45- 15.25


BDOT10k – bezpłatne pobieranie danych zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Geodezyjne 

(kliknij w obrazek poniżej)

bdot10k_wizualizacja-291x300


Interaktywne mapy województwa – link do centralnego punktu dostępowego geoportal.gov.pl

(kliknij w obrazek poniżej)

geoportal pomorskie


Interaktywny skorowidz dostępnych materiałów w WODGiK Gdańsk

(kliknij w obrazek poniżej)

mini skorowidze